Valter Sääsk

Tere tulemast minu koduleheküljele. Minu nimi on Valter Sääsk. Olen elanud pika ja huvitava elu, mille jooksul püüdnud selgeks mõelda elu põhitõed, pole rahuldunud massiteabes edastatavate pooltõdedega, vaid üritanud süüvida sündmuste ja nähtuste olemusse. Ammutades informatsiooni paljudest tõsistest raamatutest, on selgeks saamas maailma arengu mosaiikpilt ja iga inimese roll sellel suurel näitelaval. Ka see, kuidas teadlikult kujundatakse “tänapäeva inimese” materiaalselt hullunud maailmavaadet, milles olulist osa mängib kemiseeritud toit, ravimiteks nimetatavad mürkkemikaalid, inimväärikust alandav massikultuur(itus) ja inimese lahtirebimine temale omasest looduskeskkonnast. Selliselt kujunenud arusaamisele ja oma isiklikele kogemustele toetudes on mul hea meel pakkuda oma koduleheküljel arukalt mõtlevatele inimestele alternatiivseid võimalusi oma tervise kaitsmiseks ja hoidmiseks, oma elu kvaliteedi parandamiseks ja tervikliku maailmavaate kujundamiseks. Alljärgnevalt on kõigil hea tahte inimestel võimalus leida sellelt leheküljelt huvitavat infot nii oma tervise eest hoolitsemiseks, kui ka adekvaatse arusaamise kujundamiseks maailma sündmuste kohta. Soovin kõigile meeldivaid elamusi enesetäiendamisel ja avastusrõõmu uutest teadmistest.

P.S. Selle lehekülje omanik on meie hulgast lahkunud, kuid tema vaimne pärand jääb edasi avalikkuse käsitusse. Mitteärilistel eesmärkidel tohib avaldada kõiki siinleiduvad kirjutisi, kui avaldamisel lisada allikviide; ärilistel eesmärkidel avaldamiseks tuleb aga taotleda luba lahkunu sugulastelt alltoodud aadressilt.